Formulier voor bestellen polo-shirts met logo internaat

Internaat Bisschoppelijk College Roermond


Deel 1: altijd eerst dit invullen:

E-mailadres

Voor- en achternaam
Nu kun je verder gaan met het bestellen van de shirts.

Deel 2: bestellen polo-shirts

Belangrijke mededelingen:
Maat: Kleurcombinatie: Aantal:
Maat: Kleurcombinatie: Aantal:
Maat: Kleurcombinatie: Aantal:
Maat: Kleurcombinatie: Aantal:
Maat: Kleurcombinatie: Aantal:
Naam: Voornaam:
Adres: Plaats:
Bereken het totaalbedrag. Als betalingskenmerk: voor- en achternaam plus postcode plus vermelding "Polo".
Het totaalbedrag kan overgemaakt worden naar: Postbankrekening 4514757 t.n.v. Reüniecommissie Internaat BC te Workum.
Voor internationaal betalingsverkeer zie: Organisatiestructuur bij "Bank".
Totaalaantal maal Eur 20,-- plus Eur 5,-- verzendkosten is totaalbedrag:

(vergeet e-mail en naam niet in te vullen)
Je kunt deze gegevens ook per e-mail versturen naar administratie@oudekippen.nl.